دکتر سید‌ علی آبیار‌حسینی مدیر و موسس مرکز نگاه خردمندانه

استاد دانشگاه، روانشناس، مدرس دوره‌های روانشناسی