2 توصیه روانشناختی قبل از فرزندآوری

زوج های جوان قبل از اینکه تصمیم به داشتن فرزند بگیرند، لطفا این ویدئوی کوتاه را ببینند!

2 وظیفه خطیر والدین قبل از فرزندآوری:

1/ حل تعارضات زوج برای ایجاد فضای امن مورد نیاز فرزند

2/ سلامت روانی مادر قبل از بارداری

دیدگاهتان را بنویسید