ویدئوی 3: تحلیل تعارضات زوج

در ادامه بحث در خصوص تعارض زوجین، در این ویدئو به تحلیل کلی دعواهای زن و شوهرها میپردازد و آنها را به دو حوزه کلی تقسیم می کند: حوزه اول آن که تعارض به دلیل تفاوت های شخصیتی است در این قسمت اشاره شده و حوزه دوم یعنی تعارض به دلیل تفاوت خواسته ها در ویدئوی بعدی پرداخته خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید