ویدئوی 2: در دعوای زن و شوهر، حق با کدام است؟

وقتی یک زوج درگیر دعوا هستند، هر کدام تصور می کنن، حق با اوست! برای اینکه این خطا را کنار بگذاریم، توصیه می کنیم ویدئو را به اتفاق همسر گرامی تان مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید