4 نیاز عاطفی اساسی کودک که برای ورود به بزرگسالی لازم است! قسمت دوم

در قسمت قبل به اولین نیاز (نیاز به عشق و محبت بلاشرط) از چهار نیاز عاطفی اساسی کودک که میا پرینگل معتقداست برای ورود به بزرگسالی می بایست در کودکان ارضا شود اشاره کردیم.

اما نیاز دوم : نیاز به تجربه های بسیار است. کودکان از سال دوم که قادر به حرکت و راه رفتن می شوند، از لحاظ رشدی در مرحله ای قرار می گیرند که در آن خودمختاری مسئله اصلی رشد است. کودک در این سن (2 سال به بعد) کم کم قادر به کنترل ادرار و مدفوعش می شود و در نتیجه احساس خودبسندگی و توانایی کرده و زمینه های رشد اعتماد به نفس در او آغاز می شود. همزمان با این مرحله، کودکان بسیار کنجکاو بوده و دائم در صدد دستکاری محیط هستند. ایجاد زمینه برای تجربه های زیاد موجب می شود، احساس خوبسندگی و توانایی اشاره شده در زمینه ی کنترل ادرار و مدفوع، به توانایی در کنترل و دستکاری محیط گسترش یابد و در نتیجه اعتماد به نفس بیشتر را موجب می شود.

سومین نیاز: نیاز به مسؤولیت است. دادن مسؤولیت های کوچک و در حد توان به کودک، در راستای حس مفید بودن و خودبسندگی و در نتیجه اعتماد به نفس کودک بسیار مؤثر است. اگر والدین تمایل دارند، کودکشان در آینده فردی مسؤول باشد، مسؤولیت را می بایست از کودکی در بچه ها نهادینه کنند. ایجاد مسؤولیت های حتی کوچک برای کودکان، می تواند زمینه سال شکل گیری چهارمین نیاز گردد. نیاز به تعریف و تمجید مناسب. کودکان به واسطه ی تعریف و تمجید مناسب، تصویر مثبت از خویش را در ذهن خود شکل می دهند.

در واقع آنچه یک فرد از خودش می داند، به واسطه ی تعاریفی است که از خصایصی او توسط والدین و افراد مهم زندگی به کودک انعکاس داده شده است. به همین دلیل در احادیث معصومین علیهم السلام تأکید می نمایند که: برای فرزندانتان نام نیک انتخاب کنید و آنها را به شکل شایسته مورد خطاب قرار دهید.

در زمینه ارضاء نیاز به تعریف و تمجید، باید والدین مراقب باشند، تعریف و تمجید بیش از آنچه وجود دارد و به شکل اغراق آمیز نباشد. همچنین از کوچک انگاری خصایص و نادیده گرفتن خصایص و توانایی های کودک نیز می بایست امتناع شود. بهترین شکل تعریف و تمجید مناسب آن است که والدین همانند گزارشگر مسابقه فوتبال، سعی کنند آنچه می بینند را انعکاس دهند. در این مدل رفتارها به شکل واقعی منعکس شده و رفتارهای قابل تحسین مورد تشویق قرار می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید